"Lille Venedig."

Hobro er i øst - vest retning gennemskåret af en kanal, der forbinder Vester Fjord med Mariager Fjord. Over denne kanal foregår trafikken via ikke mindre end 9 broer. 

Fire af disse broer er hele kunstværker. Disse broer forbinder området hvor spritfabrikken Fortuna lå med området omkring Posttorvet.

======================

Kanalturen .

Kanalturen starter ved Vester fjord. Her området ved Kvikly´s parkeringsplads. Vinteren igennem er fodring af områdets ænder et fast ritual for mange Hobrogensere.

 

     
   
  Den første bro vi møder på turen er broen over Jernbanegade.  
 

På den anden side af Jernbanegade ligger den gamle spritgrund med sine fire blå broer.

 
I slutningen af halvfjerdserne udskrev Hobro kommune en international konkurrence om området hvor den gamle spritfabrik FORTUNA havde ligget. Bent Sørensen udarbejdede i tæt samarbejde med arkitekt Thule Hansen og landskabsarkitekt Lars Rohde et projekt der skulle synliggøre den gamle å der gennem århundreder har gennemskåret Hobro. Over denne å skulle der ifølge samme projekt opføres fire broer for at forbinde beboelses området på og bag spritgrunden med den centrale bydel. Besøger man det moderne Hobro bør man unde sig selv en spadseretur over de blå broer.
 
 

Efter de blå broer når vi til den nordlige ende af Adelgade. Området omkring Dr. Jensens hus står overfor en gennemgribende renovering. Der er bl.a. planlagt en sti langs kanalen.

Renoveringen er nu gennemført. Nye billeder er på vej.

Efter området bag Dr. Jensens hus når vi Brogade. Hovedfærdselsåren gennem Hobro. Mod nord Aalborg, mod syd Randers.
 
 
Vi fortsætter længere ud mod Mariager fjord og når til området omkring havnen. Broen over Horsøvej er udstyret med et slusesystem for beskyttelse af den lavtliggende del af byen.

 

 
 
   
  Eksportstaldenes garageanlæg er bygget ud over kanalen.  
Den sidste bro i rækken er denne lille træbro helt ude ved kanalens udmunding i Mariager fjord. Broen bruges fortrinsvis til at komme til og fra roklubben. 

 

===========================================================================================

Af andre spændende turer langs åer og kanaler i Hobro kan nævnes:

Hodals bækken gennemskærer byen i nord/syd retning. På sin vej passerer den Banegårdsvej, Nyvej, Jernbanegade og Skivevej. I området mellem Banegårdsvej og Nyvej bliver vandet stemmet op og der opstår to mølle damme på tilsammen ca. 1000m2  ved den gamle Hodals mølle.

 

Fra Onsild ådal løber Thostrup hovgårdsbækken langs med Thostrup hovgårdsvej under Ålykkevej og forbi ambulancepladsen inden den krydser kunststien og løber ud i Vester Fjord.

 

Mere om disse turer senere. Hold øje med siden.

 

poul@fyrkat.dk

Denne side er, i lighed med en række andre sider der omhandler vikinger i og omkring Hobro samt Hobro by og omegn, opbygget af Vikingegruppen Fyrkat. Vikingegruppen Fyrkat er en ung forening der har til formål at samle folk med en historisk og håndværksmæssig interesse i vikingetiden. Siden er blevet til som led i Vikingegruppen Fyrkats ønske om at gøre opmærksom på Hobro by, dens omegn og historie med en hovedvægt lagt i vikingetiden.